Voor wie?

De APV Hide & Seek is bedoeld voor alle leden van de Scouting APV, die van scouts-leeftijd of ouder zijn. Hieronder vallen dus alle scouts, explorers, stamleden, alle kaderleden en alle overige verwanten aan de APV.

Wanneer is het?

De APV Hide & Seek vind plaats op 10 februari 2018. Iedereen die meedoet wordt om 19:00 aanwezig verwacht op het Valkennest. Zorg er voor dat je een kwartier van te voren er al bent, dan kunnen we meteen beginnen! We zullen rond 24:00 klaar zijn met de Hide & Seek, weer op het Valkennest.

Wat is het?

Normale Hide & Seek

Bij een 'normale' Hide & Seek is er één hide-team, en één seek-team. Het hide-team probeert zo snel mogelijk van A naar B te komen, zonder getikt te worden door het seek-team. De tocht gaat mogelijk via tussenpunten, en heeft mogelijk opdrachten tussendoor. Het seek-team probeert natuurlijk het hide-team te vinden en te tikken. Dit spel wordt meestal twee keer gespeeld, met de tweede keer de rollen van de teams omgewisseld. Met een zekere puntentelling komt er dan een winnend team uit de bus.

Deze Hide & Seek

Deze Hide & Seek heeft heel veel weg van de normale versie. Er zijn nu echter meerdere hide-teams, die tegen elkaar strijden in plaats van tegen het seek-team. Deze versie wordt vaker met grotere groepen gespeeld. Hoewel je als hide-team niet tegen seek-teams strijdt, vormen de seek-teams nog steeds een uitdaging: die willen je namelijk nog steeds wel tikken. Dit jaar kunnen seek-teams ook met elkaar de strijd aangaan om het winnende seek-team te worden!

Hoe zijn de teams ingedeeld?

De teams worden aan het begin van de activiteit door de deelnemers zelf ingedeeld. Alle teams bestaan uit 4 deelnemers, eventueel wijken we uit naar enkele teams van 3 of 5 deelnemers. Verder dient in elk team ten minste één volwassene te zitten.

Wie wint de Hide & Seek?

Hide

Om de Hide & Seek te kunnen winnen, moet je ten eerste alle tussenposten en de eindpost binnen de gezette tijd gehaald hebben. Van de teams die alle posten hebben gehaald, wint het team dat het snelste bij de eindpost is. Hierbij zijn er een paar correcties:
  • Per keer dat een team getikt wordt door een seeker, krijgt het team een aantal strafpunten, dit aantal is gelijk aan het aantal hide-teams dat op dat moment in het spel is.
  • Per opgelopen strafpunt krijg je aan het eind een aantal strafminuten; dit aantal is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Het aantal zal zo bepaald worden dat tijdens het grootste deel van het spel een tik gelijk is aan ongeveer 20 strafminuten.
  • Als de jongste deelnemer in een groepje jonger is dan 16 jaar, dan krijgt dat groepje, per jaar dat deze deelnemer jonger is dan 16, 5 minuten extra tijd.
Het team dat alle posten heeft gehaald én na deze regels de snelste tijd heeft, wint de hide-prijs!

Seek

Iedere keer dat een seek-team een hide-team tikt, krijgt het seek-team een punt. Het seek-team met aan het eind de meeste punten wint de seek-prijs. De seekers zijn echter wel onderhevig aan twee regels:
  • Nadat je als seek-team een hide-team tikt, mag je dat hide-team voor 30 minuten niet nog eens tikken, tenzij je in de tussentijd ook een ander hide-team hebt getikt.
  • Nadat een hide-team getikt is, zijn zij sowieso 5 minuten vrij van tikken door alle seek-teams. Tiks binnen die 5 minuten gelden dus niet.